ประวัติ

อ่าน 54038 | ตอบ 34

                   

ประวัติความเป็นมา

 

 

     โนรา หรือ มโนห์รา 

(เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบ ทอดกันมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรำ บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมโนราเป็นศิลปะพื้นเมืองภาคใต้เรียกว่า โนรา แต่ คำว่า มโนราห์ หรือ มโนห์รา นั้น เป็นคำที่เกิด ขึ้นมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการนำเอา เรื่อง พระสุธน-มโนราห์ มาแสดงเป็นละครชาตรี จึงมีคำเรียกว่า มโนราห์

 

 

      เรื่องมีอยู่ว่า  นางมโนราห์เป็น ธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนร นางมีพี่อีกหกองค์ล้วนมีหน้าตางดงามมาก มีปีกและหางที่สามารถถอดออกได้ เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้ว ก็สามารถบินได้เหมือนนก นางมโนราห์และพี่น้องทั้งหกได้ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาต พรานบุญวางแผนจับตัวนางไปถวายพระสุธน โอรสแห่งเมือง ปัญจาลนคร โดยใช้บ่วงนาคบาศจากท้าวชมพูจิตพญานาคราช 

 

นางมโมราห์และพี่สาวทั้งหก

 

      พรานบุญนำนางมโนราห์ไปถวายแค่พระสุธน พระสุธนเห็นเข้าก็เกิดหลงรักนาง และได้อภิเษกกัน  พระบิดาของพระสุธนได้สุบินและให้ปุโรหิตทำนาย ปุโรหิตซึ่งมีความเคียดแค้นต่อพระสุธนจึงได้ทำนายว่าจะเกิดภับพิบัติครั้งใหญ่ ให้นำนางมโนราห์ไปบูชายัญ ซึ่งท้าวอาทิตยวงศ์ได้ยินยอมตามนั้น  นางมโนราห์ได้ทูลขอปีกขอหางคืนเพื่อเป็นการรำถวายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกบูชายัญหน้ากองไฟก่อนจะตาย นางก็ร่ายรำได้สักพักก็บินหนีไป 

 

นางมโนราห์รำถวายครั้งสุดท้ายก่อนบูชายัญ

 

 

      นางได้เจอพระฤาษีและฝากความถึงพระสุธนว่า ไม่ต้องตามนางไป เพราะมีภยันอันตรายมากมาย และได้ฝากภูษาและธำมรงค์ให้พระสุธน พระสุธนกลับจากสงครามไม่เจอนางมโนราห์ก็มีความโกรธแค้นและสอบสวนและได้ลงโทษปุโรหิต และพระองค์ก้ออกติดตามหานางมโนราห์ พระสุธนได้มาเจอกับพระฤาษี ๆ จึงหาทางช่วยหาทางไปพบนางมโนราห์

      

      เมื่อพระสุธนมาถึงสระน้ำอโนดาต ได้แอบเอาพระธำมรงค์ใส่ลงในคณโฑของนางกินรีนางหนึ่ง ซึ่งนางกินรีได้นำน้ำนั้นไปสรงให้นางมโนราห์ พระธำมรงค์ได้ตกลงมาทีนางพอดี นางก็รู้ว่าพระสุธนมาหานางแล้ว นางจึงได้แจ้งแก่พระมารดา แต่พระบิดาต้องการทราบว่าพระสุธนมีความรักจริงต่อนางหรือไม่ จึงเรียกลูกทั้งหมดมาให้พระสุธนเลือกว่าคนไหนคือนางมโนราห์ เพราะหน้าตาแต่ละคนนั้นละม้ายคล้ายคลึงกัน ร้อนถึงองค์อินทร์ ต้องแปลงกายมาเป็นแมลงวันทอง จับที่ผมของนางมโนราห์ ทำให้พระสุธนรู้ว่านางคนนั้นคือนางมโนราห์ชายาของตน เมื่อพระสุธนเลือกนางมโนราห์ได้ถูกต้องก็ได้อภิเษกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

      

พระสุธนและนางมโนราห์

 

 

 

 

      ส่วน

กำเนิด

ของโนรานั้น สันนิษฐานกันว่าได้รับอิทธิพลจากการ ร่ายรำของอินเดียโบราณก่อนสมัยศรีวิชัย ที่มา จากพ่อค้าชาวอินเดีย สังเกตได้จากเครื่องดนตรีที่ เรียกว่า เบ็ญจสังคีตซึ่งประกอบโหม่งฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ ใน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโนรา และท่ารำของโนรา อีกหลายท่าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับการร่ายรำของ ทางอินเดีย และเริ่มมีโนราเป็นกิจลักษณะขึ้นเมื่อ ประมาณปี พุทธศักราชที่ ๑๘๒๐ ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนต้น
ความคิดเห็น :
31
อ้างอิง

Joy
warehouses for rent warehouses for rent warehouses for rent in Miami warehouses for rent Miami warehouses for rent Miami warehouses for rent warehouses for rent Miami find a real estate agent beautiful homes for sale Fannie Mae homes for sale real estate agent reviews house for sale houses for sale find real estate agent | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Office Space | Commercial Real Estate Companies | Warehouses For Sale Miami | Commercial Property | Comercial Property For Sale | Commercial Real Estate Mortgage | Commercial Mortgage Interest Rates | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Office Buildings For Sale | Hotel Brokers | Warehouses For Sale | Office Building For Sale | Commercial Properties | Commercial Mortgage Rates | Commercail Real Estate | Office Building For Rent | Office Building For Lease | Commerical Real Estate Companies | Commercial Property For Sale | Commercial Building For Sale | Commercialrealestate | Comercial Property | Commercial Properties | Commercial Real Estate | Warehouse For Sale Miami | Office Space | Commercial Real Estate Mortgage | Buy Hotel | Doral Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Miami | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Mls | Commercial Real Estate Broker | Motel For Sale | Commercial Mortgage | Commercial Realtors | Warehouse For Sale | Offices For Sale | Miami Office Buildings | Commercial Real Estate Company | Miami Commercial Realtors | Commercial Property | Office Space | Warehouse For Lease | Hotel Motels For Sale | Warehouse For Lease | Warehouse For Lease | Warehouse Listings | Office Buildings For Sale | Office Building For Lease | Commercial Real Estate In Miami | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Broker Miami | Hotel Brokers | Warehousing | Office Space For Rent Miami | Office Buildings For Sale | Office Space Miami Florida | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Search | Office Building | Commercial Mls | Office Space For Lease | Warehouses For Sale | Commercial Realtor | Commercial Real Estate Companies | Commercial Property | Miami Commercial Real Estate For Sale | Miami Warehouse | Miami Warehouses | Commercial Realtor | Miami Warehouse Space | Commercial Mortgage | Commercial Real Estate Brokers | Warehouses For Sale | Commercialrealestate | Commercial Office Building | Search Commercial Real Estate | commercial real estate companies | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Brokers | Office Space For Lease | Office Building Miami | Commercial Properties | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Real Estate Agent | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Miami Fl | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Agent | Office Building For Sale | Miami Dade Commercial Real Estate | Office Space For Rent | Miami Commercial Real Estate | Commercial Property For Sale | Warehouses For Sale Miami | Warehousing | Hotel Broker | Commercial Property Brokers | Commerical Real Estate | Commercial Warehouse For Sale | Warehouse Space | Commercial Real Estate Loan | Commercial Real Estate Miami Florida | Comercial Property | Comercial Real Estate For Sale | Warehouse For Sale | Shopping Center For Sale | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Property | Miami Warehouses For Lease | Office Building Sale | Buildings For Sale | Warehouses For Sale In Miami | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Listings | Commercal Property For Sale | Hotel For Sale | Commercial Real Estate Agents | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Miami Fl | Warehouse For Sale Miami | Office For Rent | Industrial Property | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Interest Rate | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commerical Real Estate Listings | Doral Florida Commercial Real Estate | Miami Dade Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Listing | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Miami | Miami Warehouse Space | Motel For Sale | Commerical Real Estate For Sale | Office Space For Rent Miami | Hotels For Sale | Hotel For Sale | Office Space For Sale | Commercial Real Estate Agents | Commerial Real Estate | Warehouse For Sale In Miami Florida | Commercial Real Estate Miami | Office Buildings | Commerical Real Estate For Sale | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Agents | Warehouses For Sale Miami | Offices For Lease | Lease Office | Warehouse In Miami | Office Space Miami | Office Buildings | Office Building For Sale
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 16/03/2019 12:25
32
อ้างอิง

Sue
commercial real estate financing commercial property for sale commercial rental listings Warehouse For Lease warehouse space to rent industrial properties for sale Industrial Building For Sale Miami commercial real estate Commercial Property Development commercial mortgage broker office building for lease hotel motel for sale warehouses miami commercial real estate market commercial real estate companies Industrial Properties office for rent Miami office for lease commercial properties for lease Find Commercial Property hotel for sale Resorts For Sale commercial property loans building for sale commercial office space for lease warehouse Miami Commercial Rental Property commercial property loan office buildings for sale Mall For Sale Shopping Center For Sale Commercial Properties national commercial real estate brokers commercial property for rent medical office space for lease commercial shopping centers for sale warehouse buildings for sale commercial real estate Miami warehouses for sale warehouse space office space in Miami office space for sale commercial property for sale in nj Hotels For Sale warehouse office space rental commercial real estate lease miami office rental companies for sale warehouse for sale atlanta Office Warehouse Space For Lease Commercial Real Estate Loan Rates miami commercial real estate for sale office space Miami Office Buildings miami warehouse for sale Offices To Lease warehouses for rent rent office space company for sale commercial real estate office space for rent nyc industrial buildings for sale industrial property for sale buildings for sale Commercial Realty Commercial Property commercial property finance warehouse for sale Miami luxury hotels for sale commercial properties for rent commercial real estate mortgage brokers Commercial Buildings For Rent commercial office space hotel brokers commercial property for sale london commercial real estate nyc office building for rent Commercial Property Listing warehouse space for rent commercial land for sale Commercial Real Estate For Lease office space for lease atlanta commercial property mortgage rates Malls For Sale miami office space for rent Commercial Property Values commercial business for sale warehouses for sale in Miami commercial real estate agents lease commercial property office building for sale warehouses for sale Miami warehouse rental rates Lease Office Space commercial real estate company commercial building for sale commercial real estate for sale businesses for sale commercial property listings commercial property market commercial property loan rates manhattan office space for rent buildings for lease buying commercial property Commercial Buildings For Sale Hotels For Sale In Florida warehouse lease rates atebrokers.wordpress.com/tag/bank-owned-commercial-properties/" class="tag-cloud-link tag-link-70506800 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="bank owned commercial properties (7 items)">bank owned commercial properties Commercial Property Agents commercial property search Office For Sale commercial property for sale chicago bonded warehouses Warehousing
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 25/03/2019 23:18
33
อ้างอิง

Sue
 • New Jersey Warehouses
 • Colorado Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • ✔ Warehousing
 • California Commercial Real Estate
 • Commercial properties For Sale
 • Boston Commercial Real Estate
 • Commercial Property Listings
 • Commercial Real Estate Finance
 • Commercial Real Estate Dallas
 • ✔ Industrial Parks
 • Warehouses For Sale
 • Commercial Space
 • Lease Office Space
 • Office Space New York
 • Business Property
 • CT Commercial Real Estate
 • Office Space Lease
 • Commercial Building For Sale
 • Chicago Office Space
 • Office Space For Lease
 • ✔ Office Building
 • NJ Commercial Real Estate
 • Georgia commercial real estate
 • Commercial Realtors
 • Distribution Warehouse
 • ✔ Commercial Real Estate Companies
 • Offices For Lease
 • Real Estate Commercial
 • Ohio Commercial Real Estate
 • Chicago Commercial Real Estate
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • Miami Commercial Real Estate
 • Buy Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Companies
 • Office Space Las Vegas
 • Rent Office Space
 • DC Office Space
 • Hotel Brokers
 • Commercial Property Sale
 • ✔ Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • Commercial Real Estate St Louis
 • Business Properties
 • Warehouses
 • California Warehouses
 • Commercial Realty
 • Office Space NYC
 • ✔ Office Space For Sale
 • Office Space Rentals
 • Office Space Atlanta
 • Warehouses Miami
 • Minnesota Commercial Real Estate
 • Refridgerated Warehouse
 • Commercial Real Estate Sale
 • ✔ Warehouse For Sale Miami
 • Commercial Real Estate Financing
 • ✔ Doral Florida commercial real estate
 • Commercial Real Estate Washington
 • ✔ Miami Commercial Real Estate Broker
 • New York Commercial Real Estate
 • ✔ Warehouses For Sale
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • ✔ Office Space For Rent Miami
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • ✔ Orlando Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Portland
 • Commercial Real Estate Loans
 • NJ Office Space
 • ✔ Commercial Real Estate Florida
 • Buy Warehouses
 • ✔ Commercial Real Estate Listing
 • Office Space Seattle
 • Office Space Los Angeles
 • Virginia Commercial Real Estate
 • Real Estate Commercial
 • Storage Warehouses
 • Office Space Rental
 • Michigan Commercial Real Estate
 • Office Buildings
 • Commercial Property Loan
 • Office Space Available
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • Commercial Real Estate Agents
 • Austin office space
 • New York Warehouses
 • Florida Warehouses
 • Indiana Commercial Real Estate
 • Rent Warehouse
 • Warehouses Houston
 • Oregon Commercial Real Estate
 • ✔ Motel For Sale
 • ✔ Office Space
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • Austin Commercial Real Estate
 • Commercial Mortgage Brokers
 • Commercial Land
 • PA Commercial Real Estate
 • Industrial Warehousing
 • Leasing Office Space
 • Office Building For Sale
 • Commercial Real Estate Loan
 • ✔ Warehouse For Rent Miami
 • Utah Commercial Real Estate
 • ✔ Warehouses For Lease
 • Warehouses For Sale
 • Buildings For Lease
 • Business Realty
 • Industrial Real Estate
 • Commercial Warehousing
 • Commercial Real Estate Agent
 • ✔ Rent Office Space
 • Refrigerated Warehousing
 • Atlanta Office Space
 • Orlando Office Space
 • Business Relocation
 • Office Space Miami
 • NH Commercial Real Estate
 • Maine Commercial Real Estate
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • Office Space Washington DC
 • ✔ Office For Lease
 • Hotels For Sale
 • Office Space
 • Houston Commercial Real Estate
 • ✔ Hotel Broker
 • ✔ Office Building For Sale
 • Office Space San Francisco
 • ✔ Miami Warehouse For Sale
 • Office Space For Sale
 • Rent Commercial Real Estate
 • Space Office
 • Cold Storage Warehouses
 • Commercial Property Mortgage
 • Corporate Office Space
 • Commercial Buildings
 • Denver Office Space
 • ✔ Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • Commercial Property For Lease
 • Warehouse For Sale Doral FL
 • Illinois Commercial Real Estate
 • Warehousing Distribution
 • Buildings For Sale
 • Business Office Space
 • ✔ Commercial Real Estate For Sale
 • Commercial Real Estate Broker
 • Commercial Real Estate For Sale
 • Office Space New York City
 • Las Vegas Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Properties
 • Commercial Real Estate Listings
 • Commercial Office Space
 • Office Space Houston
 • Commercial Real Estate Miami
 • Commercial Space For Lease
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • Office Space San Diego
 • Commercial Real Estate
 • Class A Office Space
 • ✔ Warehouse Space
 • Commercial Real Estate Raleigh
 • Warehousing
 • NYC Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • WAREHOUSE FOR SALE
 • ✔ Warehousing Buildings
 • Manhattan Office Space
 • Nashville Commercial Real Estate
 • Commercial Mortgage
 • Services
 • Commercial Real Estate Los Angeles
 • Commercial Real Estate Property
 • ✔ Warehouse For Rent
 • ✔ Warehouse For Lease
 • NY Office Space
 • Connecticut Commercial Real Estate
 • ✔ Commercial Real Estate Miami Florida
 • Dallas Office Space
 • Seattle Commercial Real estate
 • Warehouse Logistics
 • Commercial Real Estate Search
 • DC Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • Office Space London
 • Storage Warehousing
 • Commercial Property
 • Warehouses Atlanta
 • Denver Commercial Real Estate
 • ✔ Miami Commercial Real Estate
 • San Diego Commercial Real Estate
 • Warehouse Space
 • ✔ Buildings For Sale
 • NC Commercial Real Estate
 • Warehouses For Rent
 • Warehousing And Storage
 • North Carolina Commercial Real Estate
 • Office Warehouse Space
 • Warehouse For Lease
 • Site Map
 • Business Premises
 • Commercial Properties
 • ✔ Commercial Real Estate Broker
 • Commercial realestate
 • ✔ Office Space For Rent
 • Business Realestate
 • Los Angeles Office Space
 • Commercial Property For Sale
 • Orlando Commercial Real Estate
 • ✔ Commercial Property
 • ✔ Warehouses For Sale In Miami
 • Commercial Real Estate Brokers
 • Texas Commercial Real Estate
 • Office Space Portland
 • Boston Office Space
 • Business Real Estate
 • Warehousing Logistics
 • Long Island Commercial Real Estate
 • Industrial Property
 • Florida Commercial Real Estate
 • Commercial Real Estate Company
 • Office Space For Rent
 • Maryland Commercial Real Estate
 • NY Commercial Real Estate
 • Distribution Warehouses
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 25/03/2019 23:19
  34
  อ้างอิง

  Krystyna
  Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you
   
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://costofcial.com
  Krystyna [5.188.45.xxx] เมื่อ 11/04/2019 03:27
  1234
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :