ประวัติ

อ่าน 54039 | ตอบ 34

                   

ประวัติความเป็นมา

 

 

     โนรา หรือ มโนห์รา 

(เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบ ทอดกันมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรำ บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมโนราเป็นศิลปะพื้นเมืองภาคใต้เรียกว่า โนรา แต่ คำว่า มโนราห์ หรือ มโนห์รา นั้น เป็นคำที่เกิด ขึ้นมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการนำเอา เรื่อง พระสุธน-มโนราห์ มาแสดงเป็นละครชาตรี จึงมีคำเรียกว่า มโนราห์

 

 

      เรื่องมีอยู่ว่า  นางมโนราห์เป็น ธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนร นางมีพี่อีกหกองค์ล้วนมีหน้าตางดงามมาก มีปีกและหางที่สามารถถอดออกได้ เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้ว ก็สามารถบินได้เหมือนนก นางมโนราห์และพี่น้องทั้งหกได้ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาต พรานบุญวางแผนจับตัวนางไปถวายพระสุธน โอรสแห่งเมือง ปัญจาลนคร โดยใช้บ่วงนาคบาศจากท้าวชมพูจิตพญานาคราช 

 

นางมโมราห์และพี่สาวทั้งหก

 

      พรานบุญนำนางมโนราห์ไปถวายแค่พระสุธน พระสุธนเห็นเข้าก็เกิดหลงรักนาง และได้อภิเษกกัน  พระบิดาของพระสุธนได้สุบินและให้ปุโรหิตทำนาย ปุโรหิตซึ่งมีความเคียดแค้นต่อพระสุธนจึงได้ทำนายว่าจะเกิดภับพิบัติครั้งใหญ่ ให้นำนางมโนราห์ไปบูชายัญ ซึ่งท้าวอาทิตยวงศ์ได้ยินยอมตามนั้น  นางมโนราห์ได้ทูลขอปีกขอหางคืนเพื่อเป็นการรำถวายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถูกบูชายัญหน้ากองไฟก่อนจะตาย นางก็ร่ายรำได้สักพักก็บินหนีไป 

 

นางมโนราห์รำถวายครั้งสุดท้ายก่อนบูชายัญ

 

 

      นางได้เจอพระฤาษีและฝากความถึงพระสุธนว่า ไม่ต้องตามนางไป เพราะมีภยันอันตรายมากมาย และได้ฝากภูษาและธำมรงค์ให้พระสุธน พระสุธนกลับจากสงครามไม่เจอนางมโนราห์ก็มีความโกรธแค้นและสอบสวนและได้ลงโทษปุโรหิต และพระองค์ก้ออกติดตามหานางมโนราห์ พระสุธนได้มาเจอกับพระฤาษี ๆ จึงหาทางช่วยหาทางไปพบนางมโนราห์

      

      เมื่อพระสุธนมาถึงสระน้ำอโนดาต ได้แอบเอาพระธำมรงค์ใส่ลงในคณโฑของนางกินรีนางหนึ่ง ซึ่งนางกินรีได้นำน้ำนั้นไปสรงให้นางมโนราห์ พระธำมรงค์ได้ตกลงมาทีนางพอดี นางก็รู้ว่าพระสุธนมาหานางแล้ว นางจึงได้แจ้งแก่พระมารดา แต่พระบิดาต้องการทราบว่าพระสุธนมีความรักจริงต่อนางหรือไม่ จึงเรียกลูกทั้งหมดมาให้พระสุธนเลือกว่าคนไหนคือนางมโนราห์ เพราะหน้าตาแต่ละคนนั้นละม้ายคล้ายคลึงกัน ร้อนถึงองค์อินทร์ ต้องแปลงกายมาเป็นแมลงวันทอง จับที่ผมของนางมโนราห์ ทำให้พระสุธนรู้ว่านางคนนั้นคือนางมโนราห์ชายาของตน เมื่อพระสุธนเลือกนางมโนราห์ได้ถูกต้องก็ได้อภิเษกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

      

พระสุธนและนางมโนราห์

 

 

 

 

      ส่วน

กำเนิด

ของโนรานั้น สันนิษฐานกันว่าได้รับอิทธิพลจากการ ร่ายรำของอินเดียโบราณก่อนสมัยศรีวิชัย ที่มา จากพ่อค้าชาวอินเดีย สังเกตได้จากเครื่องดนตรีที่ เรียกว่า เบ็ญจสังคีตซึ่งประกอบโหม่งฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ ใน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโนรา และท่ารำของโนรา อีกหลายท่าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับการร่ายรำของ ทางอินเดีย และเริ่มมีโนราเป็นกิจลักษณะขึ้นเมื่อ ประมาณปี พุทธศักราชที่ ๑๘๒๐ ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนต้น
ความคิดเห็น :
21
อ้างอิง

ploychompoo
ขอบคุณค่ะ
 
ploychompoo [1.1.218.xxx] เมื่อ 5/07/2015 13:12
22
อ้างอิง

งิงิ
ดีจุงงงง
 
งิงิ [49.49.250.xxx] เมื่อ 25/07/2015 18:13
23
อ้างอิง

งิงิ
ดีจุงงงง
 
งิงิ [49.49.250.xxx] เมื่อ 25/07/2015 18:13
24
อ้างอิง

เปรี่

สนุกกกดี (: 
 
เปรี่ [171.99.235.xxx] เมื่อ 5/11/2015 20:40
25
อ้างอิง

นกนน้อย
 
นกนน้อย [27.130.159.xxx] เมื่อ 13/03/2016 22:30
26
อ้างอิง

คนสวย

 
 
คนสวย [1.46.142.xxx] เมื่อ 18/03/2016 18:38
27
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 27/01/2019 00:17
28
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 4/03/2019 08:42
29
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 4/03/2019 10:24
30
อ้างอิง

Sue
| Atlanta Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate Property
| Real Estate Commercial
| Internet Commercial Properties Guide
| Orlando Warehouse Space
| Maryland Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate Site
| Internet Commercial Real Estate Agencies Guide
| Commercial Property Sale
| Dallas Commercial Real Estate
    
40/ 21 pages
| Property Real Estate Commercial
    
180/ 21 pages
| Commercial Properties Lease
| Hotel Brokers
| Commercial Real Estate Company
    
160/ 21 pages
| Commercial Office For Lease
| Commercial Property Brokers
| Commercial For Lease
| Florida Shopping Centers For Sale
| Properties To Lease
| Commercial Properties Sale
| Commercial Real Estate
| For Sale Commercial Property
| Internet Commercial Real Estate Agents Guide
| Commercial Property Agents
| Commercial Real Estate In Michigan
| Commercial Real Estate Loan
| Orange County Commercial Real Estate
| Properties For Lease
| Property For Sale Commercial
| Commercial Leasing Of Property
| Commercial Realty Company Guide
    
100/ 21 pages
| Commercial Mls
| Hotel For Sale
| Commercial Buildings For Sale
| Commercial Properties Agency Guide
| Motels For Sale
| Commercial Property for rent, sale and lease.
| Rent Space Warehouse
| Commercial Property On Sale
| Commercial Property Realtors
| Arizona Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate Illinois
| Offices To Lease
    
80/ 21 pages
| Investment Property Sales
| Commercial Real Estate Sites
| Leasing A Commercial Property
| Las Vegas Commercial Real Estate
| Commercial Mls Listings
| Commercial Real Estate
| Commercial Leasing Property
| Commercial Real Estate Roanoke Va
| Florida Commercial Real Estate
| Commercial Space For Lease
| Commercial Real Estate Texas
| Commercial Land
| CommercialProperties for sale and lease.
| Commercial Property Leases
| Commercial Real Estate
| Properties Commercial
| Commercial Real Estate Dallas
| National and International Commercial Real Estate Services
| Commercial Real Estate Virginia
| Property Search Commercial
| Commercial Real Estate Search
| Apartment Complexes For Sale
| Industrial Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate
| Commercial Property Broker
| Commercial Properties For Lease
| Commercial Real Estate California
| Commercial Real Estate Chicago
| Shopping Centers For Sale
| Commercial And Industrial Real Estate
| Commercial Real Estate Colorado Springs
    
20/ 21 pages
| Hotel And Motel For Sale
| Commercial Real Estate Agencies
| Retail Property
| Commercial Other Property
| Worldwide Commercial Real Estate Network
| Commercial Real Estate Michigan
| Building Sale
| Commercial Real Estate Sales
| Industrial Building
| Buildings For Sale
| Commercial Real Estate
| Commercial Lease Property
| Commercial Real Estate Brokers Information
| Commercial Property For Sales
| Commercial Land Sale
| Scottsdale Commercial Real Estate Listing
| Commercial Property
| Building For Sale
| Cape Cod Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate Investing
| Commercial Real Estate For Lease
| Contact Us For A Custom Commercial Real Estate Listing Search
| Property Listings
| Commercial Real Estate For Sale
| Office Buildings For Sale
| Commercial Real Estate Colorado
| Internet Commercial Property Brokers Guide
| Commercial Building Sale
    
60/ 20 pages
| Scottsdale Commercial Real Estate
| Industrial Building For Sale
| Commercial Properties To Lease
| Real Estate Chicago Commercial
| Commercial Space For Rent
| Colorado Springs Commercial Real Estate
| Commercial Properties Broker Guide
| Motel Listings
| Commercial Property Listing
| Property Commercial
| Commercial Real Estate In New Orleans
| Commercial Real Estate In Springfield Ma
| Internet Commercial Real Estate Guide
| Shopping Centers For Sale In Florida
| Commercial Building Lease
| Office Building Sale
| Commercial Space To Lease
| Commercial Realty
| Commercial Real Estate
| Internet Commercial Properties Broker Guide
| Warehouse Space For Rent
| Sale Of Commercial Real Estate
| Hotel Sale
| Commercial Property Agency
| Commercial Real Estate Seattle
| Commercial Buildings Sale
| Office For Sale
| Commercial Property Sales
| Lease Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate Florida
| Commercial Property To Buy
| Spokane Commercial Real Estate
| Shopping Center For Sale
| Commercial Real Estate
| Internet Commercial Real Estate Companies Guide
| Commercial Real Estate Atlanta
| Building Industrial
| Commercial Property Brokers Guide
| Office Building For Sale
| Reno Commercial Real Estate
| Commercial Realty Company Guide
| Commercial Properties For Sale
| Commercial Real Estate
| Commercial Investment Properties
| Commercial And Real Estate
| Commercial Property For Sale
| Commercial MLS Listing Services
| Commercial Building Leases
| Commercial Realty
| Commercial Real Estate Companies
| Golf Course For Sale
| Commercial Real Estate Listing Service
| Commercial Property Search
| Commercial Real Estate Developer
| Commercial Properties Brokers Guide
| Industrial Real Estate
| Industrial Space Lease
| Sale Of Commercial Property
| Commercial Real Estate Financing
| Utah Commercial Real Estate
| Commercial Property Listing Services
| Scottsdale Commercial Real Estate Listings
| Industrial Property Sale
| Commercial Real Estate Properties For Sale
| Commercial Real Estate Listings
| Buying Commercial Real Estate
| Commercial Property
| Commercial Intensive Land Sale
| For Sale Buildings
| Commercial Property To Lease
| Commercial Buildings For Lease
| Commercial Mortgage Calculator
| Commercial Real Estate Virginia
| Commercial Real Estate San Diego
| Lease Properties
| Investment Property For Sale
| Golf Courses For Sale
| Links - Commercial Real Estate For Sale And Rent
| Internet Commercial Property Agents Guide
| Commercial Intensive Property
| Commercial Properties Agencies Guide
| Commercial Industrial Real Estate
| California Commercial Real Estate
| Greenville Real Estate Commercial
| Warehouse
| Commercial Real Estate
| Land Commercial
| Internet Commercial Realty Guide
| Business Estate Real
| Commercial Real Estate Brokers
| Commercial Real Estate Listing
| Commercial Real Estate Lease
| Commercial Real Estate Agents Services
| Commercial Real Estate Information
| Commercial Real Estate Loans
| Lease Space Orlando Florida
| Search Commercial Real Estate
| Properties Lease
| Commercial Building For Lease
| Commercial Real Estate Sales
| Commercial Realtors
| Commercial Spaces For Lease
| Commercial Real Estate
| Commercial Property Broker Guide
| Denver Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate
| Commercial Property For Lease
| Real Estate Seattle Commercial
| Industrial Land For Sale
| Commercial Real Estate Investment Property
| Building Commercial Lease
| Industrial Lease
| Commercial Real Estate Brokers Network
| Commercial Property Searches
| Commercial Property Listings
    
200/ 21 pages
| Commercial Properties Agent Guide
| Commercial Property Leasing
| Commercial Properties Agents Guide
| Commercial Lease Space
| Internet Commercial Property Guide
| Commercial Building For Sale
| Commercial Realtor
| Commercial Properties
| Industrial Buildings For Sale
    
120/ 21 pages
| Hotels For Sale
| Chicago Commercial Real Estate
| Delaware Commercial Real Estate
|
| Office Building Parks
    
140/ 21 pages
| Commercial Real Estate Mortgage
| Commercial Real Estate Broker
| Commercial Property Lease
| Commercial Realtors
| Buildings For Lease
| Commercial Real Estate
| Commercial Real Estate Finance
| Real Estate Commercial Industrial
 
Sue [69.85.105.xxx] เมื่อ 10/03/2019 02:09
1234
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :